Energirenovering

Ambitiøse energimål

Danmark har ambitiøse målsætninger i henhold til den internationale klimapolitik.
Dette lægger et pres på de enkelte kommunale bygninger, for at Danmark som helhed kan imødekomme disse krav.
På kort sigt skal de danske drivhusgasudledninger fra bygninger, landbrug og transport reduceres med 20 % og samtidig skal vedvarende energi forsyne 30 % af det samlede energiforbrug. For 2030 gælder, at energiforbrug til bygninger, landbrug og transport skal reduceres med 30%.Det er en kompleks opgave, dels at finde de mest optimale løsningsmodeller samt at få eksekveret og realiseret tiltagene inden for tidsrammen.

Hvordan kan vi hjælpe din kommune?

EONS har stor erfaring med at energiscreene ejendomme, og finde netop de tiltag der passer ind i Jeres klimastrategi sammen med jer. Vi har professionelt måleudstyr, såsom dataloggere for energi, samt termografikameraer. Vi er certificerede energimærkningskonsulenter gennem Energistyrelsen og ISO9001-certificeret af byggeriets kvalitetskontrol. Vores solide netværk af samarbejdspartnere og underleverandører sikrer opgaven løst inden for den angivne tidsramme, budget og kvalitet.

Internt råder vi over tværfaglige kompetencer inden for byggeri & energi, og vi har flere års erfaring med hhv. energimærker og energirådgivning, på denne måde sikres der, at løsningsmodellerne er praktisk orienteret og retvisende for bygningerne individuelt.

Når du vælger EONS som din samarbejdspartner i forbindelse med energirenovering, gennemgår vi i tæt samarbejde dine byggerier. Herefter udarbejder vi en rapport, med forslag til hvordan du kan spare mest energi ved renovering, samt hvor rentable løsningerne er for din kommune. Hvis du ønsker det, varetager vi også entreprisen og sørger for at dine besparelser bliver ført ud i livet. Læs eventuelt mere herom ved at klikke her.

Kvalitet og sikkerhed

VI har mange års erfaring med projektering i henhold til god byggeskik, krav jf. Bygningsreglementet. Desuden har vi gode samarbejdspartnere i form af leverandører, ingeniører og teknikere, som vi kan trække på. Du kan derfor være sikker på at dit byggeri lever op til gældende krav og standarder. På den måde sikrer vi, at alle løsninger er tidssvarende samt energiteknisk korrekt.

Hvad får du når EONS yder energirenovering?

  • En rapport med en oversigt over energitiltag og rentabilitet
  • Professionel rådgivning
  • Besparelser på energiforbruget i kommunens ejendomme
  • Mulighed for øget værdi af dine ejendommene
  • Certificeret rådgivning af Energistyrelsen og ISO9001
  • Renovering i henhold til gældende krav og standarder

Klik her og bliv ringet op og få en uforpligtende snak om enrgirenovering af dine bygninger.

Offentlig

Jeg vil gerne ringes op