Vedligehold og teknisk service

Vedligehold af bygninger

I boligforeninger er der løbende vedligehold og brug for teknisk service på fælles- samt udearealer. Dette kan indebære vedligeholdelse af opgange, tag, loft- og kælderarealer samt gård eller have. Vi har et hold af kompetente håndværkere, som varetager både store såvel som små opgaver inden for alle faggrupper. Vi ved hvor vigtig driften af dine ejendomme er og vi rykker derfor hurtigt ud, så foreningen har færrest muligt gener.

Alt-i-én aftale

Vi tilbyder serviceaftaler med foreninger, hvor vi varetager vedligeholdelsen af dine bygninger samt inventar. På denne måde sikrer du at foreningen kun har én enkelt kontakt, som kommer når skader opstår eller bygningerne blot skal vedligeholdes. EONS udarbejder en vedligeholdelsesplan til dig, som indeholder en oversigt over hvordan vi kan forlænge levetiden på dine bygningsdele ved løbende gennemgang og vedligeholdelse. Denne rapport indeholder en tidsplan over hvornår de forskellige områder bør vedligeholdes, samt et budget, så du kan følge med i dine udgifter til vedligeholdelse. Disse laves altid på baggrund af en forlænget levetid og et helhedsperspektiv, så du i sidste ende sparer på dine omkostninger i forbindelse med dine bygninger. Se eventuelt mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at spare på udgifterne til energi her.

Dette får du når EONS varetager vedligeholdelsen af dine ejendomme:

  • Vedligeholdelsesplan
  • Varetagelse af alle faggrupper
  • Varetagelse af vedligeholdes på dine ejendomme
  • Oversigt over udgifter

Vil du gerne vide mere om vedligeholdelse i foreninger?

Klik her og vi ringer dig op

Jeg vil gerne ringes op