Service og vedligehold

Vedligehold af bygninger

Løbende er der vedligehold og brug for teknisk service på dine bygninger. Vi har et hold af kompetente håndværkere, som varetager opgaver inden for alle faggrupper. EONS varetager både små og store serviceopgaver som er en del af den daglige drift af bygningerne. Vi ved hvor vigtig driften af dine ejendomme er og vi rykker derfor hurtigt ud, så du undgår store tab i forbindelse med nedetid eller uproduktive medarbejdere.

Alt-i-én aftale

Vi tilbyder serviceaftaler med virksomheder, hvor vi varetager vedligeholdelsen af dine bygninger og eventuelt inventar. På denne måde har du en enkelt kontakt, som kommer når der er behov for udbedring af skader eller slidtage. Vi dækker varetager de fleste opgaver selv, men har tætknyttede samarbejdspartnere over alle faggrupper, herunder murer, maler, tømrer, elektriker og vvs'er og vi kan derfor tiltræde med kort varsel, og løse de tværfaglige dicipliner uden de store gener for dig.

Vi udarbejder også drift- og vedligeholdelsesplaner, der giver dig et forventet budget til vedligeholdelse af dine bygninger hen over de næste ti år. Ved at udføre løbende vedligeholdelse, kan skadernes omfang begrænses og dermed holdes totaløkonomien på et fornuftigt plan.
Denne rapport indeholder en oversigt over områder som løbende skal vedligeholdes, samt en tidsplan for hvornår disse opgaver bør udføres. Herudover vedlægges også et budget, så du kan følge med i dine udgifter til vedligeholdelse. Disse laves altid på baggrund af en forlænget levetid og et helhedsperspektiv, så du i sidste ende sparer på dine omkostninger i forbindelse med dine bygninger. Se eventuelt mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at spare på udgifterne til energi her.

Dette får du når EONS varetager vedligeholdelsen af dine ejendomme

  • Akut afhjælpning ved problemstillinger
  • Alt-i-én aftale; Varetagelse af alle faggrupper (herunder EL & VVS, murer, maler og tømrerarbejder)
  • Håndtering af vedligehold på jeres ejendomme
  • Budgetteret forhåndsgennemgang

Erhverv

Jeg vil gerne ringes op