Energirenovering

Hvad er energirenovering og hvad betyder det for dine driftsomkostninger?

Energirenovering er i bund og grund reducering af jeres udgifter i forbindelse med drift af jeres ejendomme. Der er mange poster man kan skrue på ved energirenovering, blandt andet ses der typisk store besparelser på tekniske installationer, herunder vvs, el samt ventilationsanlæg. Ved at energirenovere kan der opnås store besparelser på energiregningen, men i mange tilfælde også en større klimamæssig komfort for dine ansatte. Parametrene er svære at måle, men et bedre indeklima medfører færre sygedage samt højere produktivitet blandt medarbejderne.

Energirenovering kan med fordel udføres i forbindelse med en større renovering, men kan også sagtens laves på enkeltstående områder, eksempelvis belysningsanlæg, tekniske installationer, facadeisolering, nye energirigtige vinduer med videre.
Når du energirenoverer kræver det en investering og den kan variere fra område til område.

Har du råd til at lade være?

Afkast og tilbagebetalingstid

Tilbagebetalingstiden på energiforbedringer kan svinge, alt afhængigt af indsatsområder, energipriser, politiske subsidier samt nuværende byggetekniske tilstande.
Nogle investeringer vil være relativt store, men tilbagebetalingstiden vil være kort, da investeringen forrentes med høj intern rente. Andre områder kan have et lavere afkast, men måske være en nødvendighed taget drift og vedligeholdelse i betragtning.
Vi vil altid vurdere om det kan betale sig at investere i specifikke områder og udarbejde en rapport, hvori det fremgår hvor hurtigt din investering er tilbagebetalt og om det kan ses på bundlinjen. Du kan læse mere om vores energiscreenings her.

Det er ikke kun på dine driftsomkostninger, der på kort sigt får glæde af energirenoveringen. Det kan også være en væsentlig faktor for værdiansættelsen af ejendommen samt eventuelt lejepris, hvis jeres virksomhed lejer lokalerne ud.

Hvad får du når EONS yder rådgivning omkring energirenovering?

• En rapport med en oversigt over energitiltag og tilbagebetalingstid
• Professionel rådgivning
• Besparelser på dine driftsomkostninger
• Mulighed for øget værdi af dine aktiver
• Certificeret rådgivning af Energistyrelsen og ISO9001
• Renovering i henhold til gældende krav og standarder

Hvordan kan EONS bistå assistance til energioptimering af jeres ejendom?

EONS er jeres pålidelige partner med flere års erfaring, inden for rådgivning og udførsel af energirenovering. Vi er certificerede energimærkningskonsulenter gennem Energistyrelsen og ISO9001-certificeret. Du kan derfor regne med at vores rådgivning er inden for energistyrelsens anbefalinger og rammer.
Når der udføres energiforbedrende tiltag, tager vi altid udgangspunkt i jeres behov, samt ser på hvilke besparelsesmuligheder og energitilskud, der kan være med til at optimere jeres driftsomkostninger.
Vi vil i samarbejde gennemgå jeres ejendomme og udarbejde en oversigt over de tiltag, der er rentable for jer. Hvis du ønsker det, kan vi også varetage selve entreprisen og sørge for at besparelserne bliver realiseret. Læs eventuelt mere om entrepriser & byggeri

Kvalitet og sikkerhed

VI har mange års erfaring med projektering i henhold til god byggeskik, krav jf. bygningsreglementet samt et stort bagland af leverandører, ingeniører og teknikere vi kan trække på, så du kan være sikker på at dit byggeri lever op til gældende krav og standarder. På den måde sikrer vi, at alle løsninger er tidssvarende samt fugt- og energiteknisk korrekte.

Erhverv

Jeg vil gerne ringes op

Relaterede referencer